1

WERNER KENKEL – the manufacturer of corrugated board and packaging is a European company characterized by modern management and dynamic development. Wide experience combines with young spirit, sound work as well as with the passion to create.

 

Main business activities include the manufacture of corrugated board packaging with offset print, corrugated board packaging with flexo print and the manufacture of corrugated board.

WERNER KENKEL Spółka z o.o.

Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, PL, 64-117 Krzycko Małe

tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00, REGON 410379491 NIP 697-18-65-579
Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000069862. Kapitał zakładowy wynosi 12.600.000,00 PLN

WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.

32-700 Bochnia, ul. A. Mitery 7

tel. +48 14 648 36 00, fax +48 14 648 36 01, REGON 122580589 NIP 868-19-59-959
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000466961. Kapitał zakładowy wynosi 391.656.000,00 zł

 

Copyright © Werner Kenkel

Projekt i wykonanie: ProEstateSolution.pl