Werner Kenkel

Jakość

Home TechnologiaProjekty R&DJakość

Jakość oferowanych produktów pozwala nam od wielu lat na kooperację z najbardziej wymagającymi klientami z kraju i zagranicy.

 

Stała, bezkompromisowa kontrola stosowanego surowca, produkowanej tektury i opakowań wspierana jest przez pracowników nowocześnie wyposażonego laboratorium analiz wytrzymałościowych, którzy z aptekarską dokładnością prowadzą badania:

Gramatura

Jest to masa arkusza tektury falistej o polu powierzchni równym 1 m2. Podawana jest w [g/m2]. Pole arkusza próbki do wykonania oznaczenia powinno wynosić odpowiednio nie mniej niż 100cm2 i nie więcej niż 1000 cm2. Jest to jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących parametry wytworów papierniczych (w tym tektury falistej). Zakres tolerancji gramatury wynosi ±4%. Obecnie w dobie stosowania coraz bardziej różnorodnych papierów w celu określania jakości danej tektury wymaga się uzupełnienia specyfikacji tektury również innymi parametrami, jak np. ECT czy inne.

PN-ISO 536:1996

COBB

Badanie to pozwala ocenić poziom wchłaniania wody przez papier lub tekturę. Masa wody, wchłonięta w określonym czasie przez 1 m2 papieru lub tektury w określonych warunkach, równa jest absorbliwości wody w jednostkach Cobb.

ISO 535 , TAPPI T441

Przepuklenie

Określa maksymalne ciśnienie wytwarzane przez układ hydrauliczny, wypychający elastyczną okrągłą  membranę sztywno zaciśniętą na obrzeżach próbki  tektury, która to powoduje jej pęknięcie. Wytrzymałość na przepuklenie wyraża się w [kPa].

PN-EN ISO 2759:2005

ECT

Badanie polega na określeniu wartości siły odniesionej do długości krawędzi próbki tektury, działającej równolegle do kierunku fal i powodującej załamanie próbki. Badanie ECT jest miarą odporności na działania sił równoległych do fali. Siły te mają kluczowe znaczenie podczas składowania pudeł w stosie. Rodzaj fali zasadniczo nie wpływa na ECT.

PN-EN ISO 3037

FCT

Badanie polega na wywieraniu ciśnienia na zewnętrzne warstwy płaskie tektury falistej, powodującego trwałe zgniecenie fali. Wartość tego parametru zależy od rodzaju fali i jakości papieru użytego na warstwę pofalowaną. Pomiar nie czuły na zmiany grubości tektury spowodowane przerobem. Nie ma bezpośredniego wpływu na wskaźnik BCT.

PN-EN 23035

Sztywność zginania oznaczana metodą 4-punktową

Wyznacza moment oporu na jednostkę szerokości jaki wykazuje tektura falista przy zginaniu w granicach odkształcania sprężystego. Precyzyjnie wskazuje nawet niewielkie zgniecenie tektury niemożliwe do oznaczenia innymi metodami. Ma bezpośredni znaczący wpływ na BCT i wskazuje na kluczowe znaczenie maksymalnej grubości tektury i jej zmian na BCT.

PN-ISO 5628

PET

Odporność na przebicie. Oznaczenie tego parametru polega na pomiarze energii wymaganej do całkowitego przebicia próbki tektury głowicą , która powinna być ostrosłupem z trójkątem prostokątnym w podstawie. Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich rodzajów tektury. Wytrzymałość na przebicie wyraża się w [J].

ISO 3036:1975

BCT

Badanie określa odporność opakowania na ściskanie. Wyraża się poprzez wartość siły działającej bezpośrednio na pudło przy jego zgniataniu, jaka powoduje jego zniszczenie lub odkształcenie. Wartość parametru BCT zależy w bezpośredni sposób od ECT.

PN-ISO 12048 

Zrywanie perforacji

Badanie polegające na określeniu optymalnej siły potrzebnej do otwarcia opakowania poprzez zerwanie perforacji. Oznaczenie tego parametru polega na umieszczeniu w otworze kartonu przyrządu w kształcie ludzkiej dłoni, który mierzy rzeczywiste obciążenie jakie będzie przykładane podczas użytkowania. Siła mierzona w jednostkach N, pozwala zoptymalizować dobór zastosowanych linii perforujących na wykrojniku do zastosowanych kompozycji papierów

Kontakt
Werner Kenkel
Zakład Fleksograficzny
tel. +48 65 533 15 00
fax +48 65 533 17 00

Zakład Offsetowy
tel. +48 65 533 32 20
fax +48 65 533 32 23

Zakład Bochnia
tel. +48 14 648 36 00
fax +48 14 648 36 01

e-mail: info@wernerkenkel.com.pl
Werner Kenkel

WERNER KENKEL – producent tektury falistej i opakowań jest nowocześnie zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie.

Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia właścicieli i pracowników. Główne profile działalności to produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem offsetowym, produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem flekso, produkcja tektury falistej.


WERNER KENKEL Spółka z o.o.

ul. Mórkowska 3, PL 64-117 Krzycko Wielkie

tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00, REGON 410379491 NIP 697-18-65-579
Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000069862. Kapitał zakładowy wynosi 12.600.000,00 PLN

WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.

ul. A. Mitery 7, PL 32-700 Bochnia

tel. +48 14 648 36 00, fax +48 14 648 36 01, REGON 122580589 NIP 868-19-59-959
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000466961. Kapitał zakładowy wynosi 391.656.000,00 zł

 

Copyright © Werner Kenkel

Projekt i wykonanie: ProEstateSolution.pl