Praca w Werner Kenkel

Praca z nami

Home KarieraPraca z nami

W trosce o pracownika oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju osobistego i zawodowego, Spółka przestrzega praw pracowniczych, jak również dokłada najwyższej staranności podczas tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Spółka przestrzega kodeksu etycznego oraz polityki równych szans.

 

Dostęp do stanowisk pracy oraz szkoleń jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji. Potwierdzeniem tego jest fakt, że Spółka na 187 etatach zatrudnia osoby niepełnosprawne.   Spółka dokłada wszelkich starań, by osoby te czuły się w pełni docenione i wartościowe oraz by nie natrafiały na żadne bariery infrastrukturalne oraz fizyczne, mogące uniemożliwić bezproblemowe wykonywanie ich obowiązków. Stosowana przez Spółkę polityka równych szans znajduje również swoje odzwierciedlenie w równym dostępie pracowników do awansu oraz w wysokości wynagrodzenia, które uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy.

 

Spółka angażuje się także w stosowanie i przestrzeganie odpowiednich regulacji pracowniczych. Realizuje i wdraża prawa pracowników, w szczególności te dotyczące wolności zgromadzeń, prywatności oraz eliminacji jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu.

Kontakt
Werner Kenkel
Zakład Fleksograficzny
tel. +48 65 533 15 00
fax +48 65 533 17 00

Zakład Offsetowy
tel. +48 65 533 32 20
fax +48 65 533 32 23

Zakład Bochnia
tel. +48 14 648 36 00
fax +48 14 648 36 01

e-mail: info@wernerkenkel.com.pl
Praca w Werner KenkelPraca w Werner Kenkel

WERNER KENKEL – producent tektury falistej i opakowań jest nowocześnie zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie.

Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia właścicieli i pracowników. Główne profile działalności to produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem offsetowym, produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem flekso, produkcja tektury falistej.


WERNER KENKEL Spółka z o.o.

ul. Mórkowska 3, PL 64-117 Krzycko Wielkie

tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00, REGON 410379491 NIP 697-18-65-579
Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000069862. Kapitał zakładowy wynosi 12.600.000,00 PLN

WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.

ul. A. Mitery 7, PL 32-700 Bochnia

tel. +48 14 648 36 00, fax +48 14 648 36 01, REGON 122580589 NIP 868-19-59-959
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000466961. Kapitał zakładowy wynosi 391.656.000,00 zł

 

Copyright © Werner Kenkel

Projekt i wykonanie: ProEstateSolution.pl