Werner Kenkel

Projekty europejskie

Home O firmieProjekty europejskie

znaki unii

Werner Kenkel Bochnia Spółka z o.o. realizuje projekt nr POIS. 01.06.01-00-0037/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „BUDOWA UKŁADU KOGENERACJI O MOCY 1,2 MW Z ZAKŁADZIE WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z O.O.” w ramach:

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6 promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

 

Umowa Nr: POIS. 01.06.01-00-0037/16-00 zwarta w dniu 17.08.2017r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie projektu na poziomie 44% wydatków kwalifikowanych.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, składającej się z

1. generatora prądu z silnikiem gazowym tłokowym o mocy całkowitej 2518kW, w tym mocy

    elektrycznej 1200kW

2. kotła parowego z 4 ciągiem spalania (będącym w dyspozycji Wnioskodawcy)

3. chillera absorpcyjnego wody lodowej z wydajnością chłodzenia 450kW

 

Kwota wydatków kwalifikowanych: 4 250 000,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu:     1 870 000,00 zł.

 

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie POIS.01.06.01-00-0037/16-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Zapisz

Zapisz

znaczki

Werner Kenkel Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ORAZ WPŁYWU TECHNIK DRUKOWANIA NA JAKOŚĆ NADRUKU I WŁASNOŚCI UŻYTKOWE TEKTUR W CELU OPRACOWANIA NOWYCH KOMPOZYCJI ARKUSZY TEKTURY ORAZ NOWYCH OPAKOWAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH ZWIĘKSZENIE EKOLOGICZNOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI  ORAZ TRWAŁOŚCI OPAKOWAŃ W RAMACH:

 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-1306/15-00 zawarta w dniu 18.05.2016r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych kompozycji arkuszy tektury oraz nowych opakowań w oparciu o innowacyjne kompozycje uszlachetnione wysokojakościowym nadrukiem, którego dobór będzie rezultatem projektu badawczego przy ścisłej współpracy z jednostką naukową, tj. Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

Podstawowym celem zaplanowanych do przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych jest rozwiązanie minimum trzech złożonych problemów naukowo-technicznych:

  • Konstrukcja: nowe rozwiązania konstrukcyjne opakowań oparte na bazie własnych wynalazków
  • Obniżenie zużycia surowca: innowacyjne kompozycje tektury, praca nad „odchudzeniem” istniejących kompozycji
  • Proces druku: badanie wpływu techniki drukowania na jakość nadruku

 

 

 

Innowacyjna Gospodarka | Unia Europejska

Firma Werner Kenkel Spółka z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny pod nazwą " WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII USZLACHETNIANIA OPAKOWAŃ TEKTU

ROWYCH WYSOKOJAKOŚCIOWYM NADRUKIEM OFFSETOWYM"  w ramach:

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Umowa Nr UDA-POIG. 04.04.00-30-011/09-00 zawarta w dniu 21.10.2009r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

 

Kontakt
Werner Kenkel
Zakład Fleksograficzny
tel. +48 65 533 15 00
fax +48 65 533 17 00

Zakład Offsetowy
tel. +48 65 533 32 20
fax +48 65 533 32 23

Zakład Bochnia
tel. +48 14 648 36 00
fax +48 14 648 36 01

e-mail: info@wernerkenkel.com.pl
Werner Kenkel

WERNER KENKEL – producent tektury falistej i opakowań jest nowocześnie zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie.

Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia właścicieli i pracowników. Główne profile działalności to produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem offsetowym, produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem flekso, produkcja tektury falistej.


WERNER KENKEL Spółka z o.o.

ul. Mórkowska 3, PL 64-117 Krzycko Wielkie

tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00, REGON 410379491 NIP 697-18-65-579
Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000069862. Kapitał zakładowy wynosi 12.600.000,00 PLN

WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.

ul. A. Mitery 7, PL 32-700 Bochnia

tel. +48 14 648 36 00, fax +48 14 648 36 01, REGON 122580589 NIP 868-19-59-959
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000466961. Kapitał zakładowy wynosi 391.656.000,00 zł

 

Copyright © Werner Kenkel

Projekt i wykonanie: ProEstateSolution.pl